Mzdy a personalistika

V rámci vedenia miezd a personalistky poskytujeme klientom všetky potrebné úkony:

  • vypracovanie pracovnej zmluvy
  • vypracovanie prihlášok, odhlášok a povinných hlásení
  • samotný výpočet mzdy
  • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
  • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
  • tvorba a výpočet sociálneho fondu
  • vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
  • všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
  • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)