Cenník

Jednoduché účtovníctvo

     Paušálna cena:   od 50,00 € / mesačne

      

Podvojné  účtovníctvo

      Paušálna cena:  od 100,00 €  /  mesačne

    

Daňové priznania, výkazy

 • Fyzická osoba typ A: od 20,00 € / DP
 • Fyzická osoba typ B: od 50,00 € / DP,Výkaz o príjmoch a výdavkoch,Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Právnická osoba:  150,00 € / DP, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, Cash flow
 • Daň z motorových vozidiel:  30,00 € / + 5,00 € každé vozidlo
 • Daň z nehnuteľnosti:  10,00 € / nehnuteľnosť

Mzdy a personalistika

 • samotný výpočet mzdy
 • vypracovanie a zasielanie mesačných výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • tvorba a výpočet sociálneho fondu
 • vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia
 • všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov)

        Cena:  12,00 €  /  mesačne / osoba (zamestnanec, dohodár)

Účtovné  poradenstvo

 • poradenstvo poskytujeme za cenu: 20,00 € / hodina
 • vypracovanie interných smerníc: od 50,00 €
 • vypracovanie štatistických výkazov: od 15,00 € / výkaz
 • vypracovanie žiadostí k úverom, leasingom: od 30,00 €

V prípade Vášho záujmu o zaslanie cenovej ponuky na spracovanie účtovníctva zašlite požiadavku na avekon@pobox.sk a uveďte informácie o prijatých a odoslaných faktúr, príjmových a výdavkových dokladov, pokladničných dokladov a bankových pohybov, prípadne počte zamestnancov a či ste platcami DPH. Následne Vám vypracujeme predbežnú cenovú ponuku.